OPINION

 

Silencis al desert

Salvador Pallarès-Garí

Diuen que les volves de neu absorbeixen el so. Que els paisatges nevats són silenciosos perquè la neu captura les ones acústiques. Doncs sembla ser que els grans d’arena del desert produeixen un fenomen semblant.

El Ral·li del Dakar, i la cohort que el segueix, i que acaba de travessar el territori del Sàhara Occidental, no ha pogut oir els clams de llibertat de la població bàrbarament reprimida.

Potser és que la remor ensordidora dels motors de les màquines, cotxes, camions, motos, helicòpters... es confon amb la de la maquinària repressora de l’exèrcit i la policia d’ocupació marroquina.

Potser la solució no és, ni tan poètica com la de les volves de neu, ni tan cruel com la segona. És probable que la natural curiositat dels que exerceixen, professionalment, de periodistes haja estat silenciada per la pressió silenciadora del soroll de les monedes. Pressió efectuada, no a les arenes del desert, directament sobre el missatger, sinó als despatxos amb aire condicionat.

Si no, com és possible que no haja aparegut, a la premsa, cap referència a la tragèdia que viu el poble sahrauí en el seu propi país... Ni, òbviament, a la pàgina web de l’organització del Dakar. No hi ha hagut cap referència a la manca de respecte als Drets Humans que demostra el Rei del Marroc, i les seues forces d’ocupació.

Hem sabut, això sí que una de les etapes ha hagut de ser modificada pel perill que suposava endinsar-se en un territori “no controlat” per l’organització. Però no s’ha dit res del pas a través dels camps minats pel Marroc.

Crec que la resposta al silenci clama al bell mig del cor de les finances, dels interessos econòmics,... que pesen més que els Drets Humans, que totes les resolucions aprovades per les Nacions Unides. Els mateixos interessos materials que impedeixen que les solucions de l’ONU, siguen portades a la pràctica: cal no incomodar el monarca marroquí. Perillaria la propera edició del Dakar. I això no pot ser.

Mentre, continuarem llegint que el Dakar suposa una aportació beneficiosa per als territoris que travessa. Hipòcrites!

Salvador Pallarès-Garí
President d’ACAPS
15.01.07


 OPINION


Silencios en el desierto


Salvador Pallarès-Garí


Dicen que los copos de nieve absorben el sonido. Que los paisajes nevados son silenciosos porque la nieve captura las ondas acústicas. Parece ser, pues, que los granos de arena producen un fenómeno parecido.

El Rali del Dakar, y la cohorte que le sigue, y que acaba de atravesar el territorio del Sáhara Occidental, no ha podido oír los clamores de libertad de la población bárbaramente reprimida.
Q
uizás es que el rumor ensordecedor de los motores de los coches, se confunde con el de la maquinaria represora del ejército y la policía de ocupación marroquí.

Quizás la solución no es, ni tan poética como la de los copos nieve, ni tan cruel como la segunda. Es probable que la natural curiosidad de los que ejercen, profesionalmente, de periodistas haya sido silenciada por la presión silenciadora del ruido de las monedas. Presión efectuada, no en las arenas del desierto, directamente sobre el mensajero, sino en los despachos con aire acondicionado.

habido ninguna referencia a la carencia de respeto a los Derechos Humanos que demuestra el Rey de Marruecos, y las suyas fuerzas de ocupación.

Hemos sabido, esto sí, que una de las etapas ha tenido que ser modificada por el peligro que suponía adentrarse en un territorio “no controlado” por la organización. Pero no se ha dicho nada del paso a través de los campos minados por Marruecos

Creo que la respuesta al silencio clama en medio del corazón de las finanzas, de los intereses económicos,... que pesan más que los Derechos Humanos, más que todas las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas. Los mismos intereses materiales que impiden que las soluciones, planteadas en la ONU, sean llevadas a la práctica: no es conveniente incomodar el monarca marroquí. Peligraría la próxima edición del Dakar. Y esto no puede ser.

Mientras, continuaremos leyendo que el Dakar supone una aportación beneficiosa para los territorios que atraviesa. Hipócritas!

Salvador Pallarès-Garí
Presidente de ACAPS
15.01.07


>> [ARSO HOME] - [OPINIONS]