OPINION

 

EL SÀHARA I LES ELECCIONS

Els sahrauís també volen votar

Salvador Pallarès-Garí

versión en castellano

Cada vegada que a casa nostra s'enceta un procés electoral, hem de recordar els esforços que ens ha costat aconseguir aquest sistema polític (el menys dolent dels coneguts, com va dir aquell). Però també hem de recordar tots aquells que encara no poden expressar-se a través dels vots. Al món encara hi ha molts ciutadans que no ho poden fer, ciutadans a qui s'escamoteja la veu del vot. El problema és més greu encara si aquest escamoteig no es fa des d'un poder dictatorial, absolutista, sinó que són governs democràticament elegits, i institucions internacionals com l'ONU que, amb els seus silencis còmplices i covards i, de vegades, amb les seues vils actuacions motivades per interessos econòmics que pesen més que els humanitaris (que no cotitzen en borsa).

Així, mentre al llarg d'aquestos anys, al Regne d'Espanya s'instaurava un sistema parlamentari, la província espanyola del Sàhara continuava "sent diferent" (era l'única on hi havia un bilingüisme no proscrit i una dualitat religiosa acceptada) i passava a ser una província marroquina, on els vents de llibertat que bufaven a les Canàries, en arribar al continent africà es convertien en repressió i genocidi, en napalm i fòsfor blanc, en presons, tortura i mort.

No hi ha mal que cent anys dure, pensarien els sahrauís quan, a finals dels anys 80, l'OUA posava en marxa un procés que havia de conduir a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació que havia de posar punt i final al procés, inacabat, de descolonització d'una de les darreres colònies encara existents. Però no comptaven amb els secretaris generals de l'ONU (Pérez de Cuéllar i Butros Ghali) a qui se'ls hauria de suposar independència, però que han disfrutat de "regalets" (pels serveis prestats a la monarquia) de l'anterior rei del Marroc. L'actual secretari general encara no n'ha rebut &endash;crec-, però està fent mèrits per obtindre'ls del magnànim rei, que acaba de ser pare: quan Kofi Annan, l'any 97, va oferir a James Baker el càrrec d'enviat especial per a resoldre el conflicte del Sàhara, "simplement" li va demanar que treballara en favor de la integració del Sàhara al Regne del Marroc.

I ara James Baker presenta una "nova" proposta de Pla de pau, en què el "full de ruta" marca els següents passos: en primer lloc es crearà una Autoritat del Sàhara Occidental (de què em sona això?) que trigarà un any en constituir-se &endash;això a partir del moment en què s'aprove el "nou" pla de pau; després, durant un període d'uns quatre o cinc anys, l'ASO, votada pels sahrauís del cens de l'ONU, uns 84.000, convocarà un referèndum on podran votar tots els residents, al territori del S.O., des del 30-XII-1999, i en què es decidirà l'estatus definitiu del territori i dels seus habitants. Tot molt democràtic: hi podran votar centenars de mils de marroquins. Però si llegim el text del "nou" pla Baker (que, no oblidem, és correligionari del Bush segon) veurem que el Regne del Marroc té competències exclusives en seguretat, defensa, possessió, venda, i ús d'armes i explosius i "la defensa de la integritat del territori contra qualsevol temptativa secessionista"... això sí "sense impedir, travar, o suprimir l'exercici pacífic del dret al debat, a l'expressió d'opinions o a fer campanya, especialment en període d'elecció o de referèndum" (art. 8B, III, de Pla). Sembla ser que la paradoxa està salvada: no es pot clamar per la independència del S.O., però sí, ... algú m'ho pot explicar?

Però una ment intel·ligent i preclara, com la del Sr. Baker, no podia deixar aquests punts tan foscos sobre el paper (art. 14, III) "Les lleis i reglaments actualment en vigor al S.O., continuaran vigents." Tot ben clar, la llei i l'ordre del Regne del Marroc continuarà vigent: és a dir, el Polisario, els independentistes, seguiran sent empresonats, torturats i desapareguts, o sotmesos a judicis de circ. A banda del fet que l'actual constitució del Marroc no permet les autonomies, és a dir, aquest pla és anticonstitucional al Marroc).

Però, ens podem fiar de l'ONU, o ara hem avançat cap al progrés i la civilització de la llei de la selva, la del més fort?


EL SÁHARA Y LAS ELECCIONES

Los sahrauís también quieren votar

Salvador Pallarès-Garí

>> català

Cada vez que entramos en proceso electoral, tenemos que recordar los esfuerzos que nos ha costado conseguir este sistema político (el menos malo de los conocidos, que dijo aquél). Pero, también tenemos que recordar a todos aquellos que todavía no pueden expresarse a través de los votos. En el mundo todavía hay muchos ciudadanos que no lo pueden hacer, ciudadanos a quién se les escamotea la voz del voto. El problema es más grave todavía si este escamoteo no se hace desde un poder dictatorial, absolutista, sino que son gobiernos democráticamente elegidos, e instituciones internacionales como la ONU quienes, con sus silencios cómplices y cobardes y, a veces, con sus viles actuaciones motivadas por intereses económicos, que pesan más que los humanitarios (que no cotizan en bolsa).

Así, mientras a lo largo de estos años, en el Reino de España se instauraba un sistema parlamentario, la provincia española del Sáhara continuaba "siendo diferente" (era la única en dónde había un bilingüismo no proscrito y una dualidad religiosa aceptada) y pasaba a ser una provincia marroquí, en dónde los vientos de libertad que soplaban en Canarias, al llegar al continente africano se convertían en represión y genocidio, en napalm y fósforo blanco, en prisiones, tortura y muerte.

No hay mal que cien años dure, pensarían los sahrauís cuando, a finales de los años 80, la OUA ponía en marcha un proceso que tenía que conducir a la celebración de un referéndum de autodeterminación que pondría punto y final al proceso, inacabado todavía, de descolonización de una de las últimas colonias que aún existen. Pero no contaban con los secretarios generales de la ONU (Pérez de Cuéllar y Butros Ghali) a quién se les tendría que suponer independencia, pero que han disfrutado de "regalitos" (por los servicios prestados a la monarquía) del anterior rey de Marruecos. El actual secretario general todavía no ha recibido nada &endash;creo-, pero está haciendo méritos por obtener su parte del botín, del magnánimo rey, que acaba de ser padre: cuando Kofi Annan, el año 97, ofreció a James Baker el cargo de enviado especial para resolver el conflicto del Sáhara, "simplemente" le pidió que trabajara en favor de la integración del Sáhara en el Reino de Marruecos.

Y ahora James Baker presenta una "nueva" propuesta de Plan de paz, en que la "hoja de ruta" marca los siguientes pasos: primero se creará una Autoridad del Sáhara Occidental (¿de qué me suena esto?) que tardará un año en constituirse &endash;esto a partir del momento en que se apruebe el "nuevo" plan de paz; después, durante un periodo de unos cuatro o cinco años, la ASO, votada por los saharauis del censo de la ONU, unos 84.000, convocará un referéndum en el que podrán votar todos los residentes, en el territorio del S.O., desde el 30-XII-1999, y en el que se decidirá el estatus definitivo del territorio y de sus habitantes. Todo muy democrático: podrán votar centenares de miles de marroquíes. Pero si leemos el texto del "nuevo" plan Baker (que, no olvidamos, es correligionario de Bush segundo) veremos que el Reino de Marruecos tiene competencias exclusivas en seguridad, defensa, posesión, venta, y uso de armas y explosivos y la "defensa de la integridad del territorio contra cualquier tentativa secesionista"... esto sí "sin impedir, trabar, o suprimir l'ejercicio pacífico del derecho al debate, a la expresión de opiniones o a hacer campaña, especialmente en periodo de elecciones o de referéndum" (Art. 8B, III, de Plan). Parece ser que la paradoja está salvada: no se puede clamar por la independencia del S.O., pero sí, ... ¿alguien me lo puede explicar?

Pero una mente inteligente y preclara, como la del Sr. Baker, no podía dejar estos puntos tan oscuros sobre el papel (Art. 14, III) "Las leyes y reglamentos actualmente en vigor en el S.O., continuarán vigentes." Todo bien claro, la ley y el orden del Reino de Marruecos continuará vigente: es decir, el Polisario, los independentistas, seguirán siendo encarcelados, torturados y desaparecidos, o sometidos a juicios de circo. A parte del hecho que la actual constitución de Marruecos no permite las autonomías, es decir, este plan es anticonstitucional en Marruecos).

Pero, ¿nos podemos fiar de la ONU? o ¿ahora hemos avanzado hacia el progreso y la civilización de la ley de la selva, la del más fuerte?

Salvador Pallarès-Garí

>> [ARSO HOME] - [OPINIONS]